Tel: (+84 8) 6680 6234 - (+84 8) 38 885 886 Email: info@kanvietnam.com

KAN GROUP: HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ ISH - FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

Ngày tạo: 24/07/2019

KAN GROUP: HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ ISH - FRANKFURT AM MAIN, GERMANY

ISH: Hội chợ triển lãm Thương mại hàng đầu thế giới diễn ra từ ngày 14-18.03.2017 tại Messegelände Frankfurt, Frankfurt am Main, Germany.