Tel: (+84 8) 6680 6234 - (+84 8) 38 885 886 Email: info@kanvietnam.com

Ống đa lớp cho hệ thống Gas 4

Mã SP: SP001
Giá: 120,000 VND