Tel: (+84 8) 6680 6234 - (+84 8) 38 885 886 Email: info@kanvietnam.com

Ống đa lớp cho hệ thống Gas 5

Mã SP: SP0980
Giá: 560,000 VND